Representantskapet i Bjerkreimsmarken

Fylgjande personar er med i

Representantskapet for Bjerkreimsmarken 2017:

 

Navn

Organisasjon/Lag 

Telefon

Sigmund Skjæveland Leder Bjerkreimsmarken  97750654
Torbjørn Ognedal Ordførar Bjerkreim Kommune  47850180
Marthon Skårland Varaordfører 95831565
Anne Lise Eikeland Bjerkreim Helselag  47257302
Haldis Hagen LMT utvalet  46620982
Per Spødervold Bjerkreim Idrettslag  91579672
Kjell Helland             Bjerkreim Bonde- og Småbrukarlag  94487126
Stein Arild Birkeland Bjerkreimshallen  95771862
Laila Vassbø Røssland Bjerkreim Samfunnshus  41529508
Geir Ove Tysland Bjerkreim Sau og Geit  91869157
Gudny Steinsland 4H  95933291
Øyvind Espeland Bjerkreim Næringsforening  90114735
Kåre Vaule Bjerkreim Bondelag  51450437
Kristian Espeland Bjerkreim Bygdeungdomslag  47637662
Per Jan Spødervold Bjerkreim Skytterlag  91547542
Leif O. Svela Bjerkreim Jeger og Fisk  97701185
Merete Hestnes Bjerkreim Bygdekvinnelag  97074587
Amund Birkeland Bjerkreim Pensjonistlag  51452311
Inghild S. Myklebust

Sekretær Bjerkreimsmarken

 48893600

Styret:

Navn

Verv

Telefon

Torbjørn Ognedal Leiar  47850180
Øyvind Espeland Styremedlem  90114735
Gudny Steinsland Styremedlem  95933291